Ceny transferowe w Polskiej Strefie Inwestycji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule była kwestia stosowania i wyceny cen


transferowych przez podmioty działające na podstawie decyzji o wsparciu, na terenie


wskazanym w tejże decyzji w ramach programu wspierania inwestycji, jakim jest Polska


Strefa Inwestycji. Prowadzone w artykule rozważania miały na celu przybliżenie kwestii cen


transferowych, z uwzględnieniem zasady ceny rynkowej w kontekście PSI, która jest


bezpośrednim następcą SSE jako instrumentu wspierania inwestycji.


Prowadzona analiza wykazała, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych wynika,


że do rozliczeń między jednostką na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu i poza tym


obszarem należy stosować zasady wynikające z przepisów dotyczących cen transferowych.


Podobnie jak w SSE, przepływy między jednostkami powinny odbywać się na zasadach


rynkowych, z uwzględnieniem zasady arm’s length. Natomiast, przedsiębiorcy posiadający


jednostkę na terenie objętym decyzją o wsparciu oraz poza tym obszarem nie są zobowiązani


do przygotowania ustawowej dokumentacji cen transferowych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły