Glosa krytyczna do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. C 500/16

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jan Kluza

AbstraktGlosa dotyczy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłego w wyniku pytania prejudycjalnego polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego możliwości domagania się zwrotu nadpłaty podatku po terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego. TSUE przyjął w nim negatywne dla podatnika stanowisko, co zostaje poddane krytyce w glosie.##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły