Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej – uwagi na tle nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Sancewicz

AbstraktCelem artykułu jest porównanie obecnie obowiązującej regulacji dotyczącej wygaśnięcia zezwolenia strefowego, tj. regulacji wprowadzonej ustawą nowelizującą ustawę o SSE do regulacji wcześniej obowiązujących. Podjęta analiza stanowi płaszczyznę do wysunięcia wniosków, która regulacja lepiej realizuje cele SSE oraz jest korzystniejsza z punktu widzenia korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej. W artykule wskazano, że obowiązujące poprzednio regulacje wprowadzały znaczną sferę niepewności, a także wyposażały ministra właściwego do spraw gospodarki w zbyt szeroką sferę uznaniowości. Wprowadzone zmiany do ustawy o SSE doprowadziły do ograniczenia tej sfery niepewności.
 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły