Uwagi na temat procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Zagadnienia wybrane.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paweł Grzybowski

AbstraktW przedstawionym artykule autor prezentuje przebieg procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. W tym zakresie autor wyodrębnia dwa funkcjonujące w praktyce sposoby ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego. Za cel artykułu obrano w pierwszej kolejności analizę prezentowanych dotychczas w doktrynie oraz judykaturze argumentów na okoliczność uzasadnienia obu funkcjonujących w praktyce poglądów. W toku analizy autor wskazuje te elementy, które w jego ocenie osłabiają trafność każdego z tych poglądów. Konkludując rozważania autor prezentuje swój własny pogląd, odmienny od dotychczasowych. Uzasadniając słuszność zajętego stanowiska, przytacza argumenty praktyczne przybliżające istotę opracowanej koncepcji.
 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły